V průběhu řešení projektu Centra kompetence Bioraf byla řešena řada dílčích témat:

 Mnohostranné využití kyseliny mléčné I.

 Mnohostranné využití kyseliny mléčné II.

 Odpadní kuřecí peří a prach z čistíren peří přináší užitek rostlinám

Využití odpadních plynů z bioplynových stanic pro kultivaci mikrořas

∗ Nové perspektivní kmeny sinic a řas produkující bioaktivní látky

∗ Magnólie průhonická – krásná a léčivá

∗ Efektivnější pěstování máku a řepky díky peletizaci osiva

 Snížení spotřeby chemických pesticidů v zemědělské prvovýrobě

Žlutoroh jeřábolistý – zdroj oleje pro výrobu biodieselu