Mnohostranné využití kyseliny mléčné

Poloprovozní bioreaktor vyrobený v rámci projektu firmou Briklis a umístěný v provozovně firmy Rabbit Trhový Štěpánov s.r.o. umožňuje využití technologie mikrobiální produkce mléčné kyseliny. Aplikace v potravinářství pro konzervaci potravin, v kosmetice coby hydratační a antimikrobiální agent i jako monomer pro přípravu biodegradabilních polymerů. Na obrázku vpravo je čtvrtprovozní kultivace Fusarium proliferatum – produkce biofertilizačních přípravků.

 

 

 

Kyselina mléčná jako surovina pro výrobu polymerů na bázi polylaktátu

Kyselina mléčná je využitelná jako surovina pro výrobu rozložitelných polymerů na bázi polylaktátu. Při fermentační výrobě kyseliny mléčné pomocí homofermentativních mléčných bakterií je možné dosahovat vysoké koncentrace produktu, pro testování byl zvolen kombinovaný substrát ze zemědělských a potravinářských odpadů (A)