Tým projektu Bioraf

logo_UCHP
Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky, v.v.i.

se zabývá vědeckým výzkumem a vývojem v oblasti chemických procesů, zejména v oborech chemického inženýrství a fyzikální chemie, separačních procesů, chemické katalýzy a organokovové chemie, chemických reakcí urychlovaných laserovým a mikrovlnným zářením, procesů tvorby a přeměn aerosolů a biotechnologiemi. Výzkumná činnost je velmi rozmanitá, zasahuje do chemických i biologických specializací. Chemické inženýrství a bioinženýrství jsou hlavním pilířem základního i aplikovaného výzkumu. Ve spolupráci s vysokými školami na ÚCHP probíhají doktorské programy a vychovávají se mladí vědečtí pracovníci ….
Více na http://www.icpf.cas.cz


Logo_VSCHT
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

má dlouholetou tradici a studentům poskytuje vzdělání rovněž v nových progresívních oborech ve vědě a výzkumu jako jsou nano- a biotechnologie. Díky špičkovému přístrojovému vybavení a spolupráci na mezinárodní úrovni dává studentům možnost zapojit se do vědeckých projektů v mnoha tradičních oborech a rovněž v oborech nových, které sledují poslední trendy zaměření vědeckého výzkumu. Moderní chemie je zakotvená v řadě odvětví, jako je ochrana životního prostředí, kvalita potravin a vody, genetika, farmacie, medicína, kosmetický průmysl řada dalších….
Více na http://www.vscht.cz


Logo_BU
Botanický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.

je pracovištěm, které se zabývá vědeckým výzkumem vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev a ekosystémů, zejména taxonomií, biosystematikou a evolucí cévnatých i bezcévných rostlin, algologií (studium sinic), ekologií rostlin, dendrochronologií, paleoekologií a geobotanikou. Třeboňské pracoviště Botanického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i se zabývá zejména základním výzkumem v oblasti ekologie rostlin a taxonomie, ekologie a fyziologie sinic a řas a také se podílí na projektech aplikovaného výzkumu. Udržuje Sbírku mokřadních rostlin (obsahuje přes 400 druhů rostlin), druhou sbírkou je Sbírka kultur sinic a řas, která obsahuje přes 700 kmenů a slouží pro využití v základním i aplikovaném výzkumu a vzdělávání …
Více na http://www.ibot.cas.cz


Logo_Rabbit

Firma RABBIT CZ a.s.

patří v České republice mezi střední podniky, vlastní 15 dceřiných společností, z nichž 8 je podniků zemědělské prvovýroby, 3 podniky jsou specializované na živočišnou výrobu, zejména na vepřové maso, drůbeží maso, vejce a agrochemické služby. Další 3 potravinářské podniky jsou zaměřené na zpracování drůbeže, králíků, vepřového masa, hovězího masa a uzenářských výrobků; 1 podnik služeb na výrobu krmných směsí a skladování obilí. Dlouhodobý záměr firmy vede k postupnému uzavření cyklu: výroba – zpracování – prodej. Proces začíná pěstováním zemědělských plodin, výrobou krmných směsí, pokračuje v chovech hovězího a vepřového, výkrmu drůbeže a chovu králíků. Na živočišnou výrobu navazují zpracovatelské podniky produkující výrobky, které jsou distribuovány do obchodních sítí. Do celkového rámce aktivit společnosti spadá rovněž výroba bioplynu a elektrické energie a sušení králičích kůží….
Více na http://www.rabbit.cz 


Logo_Agra
AGRA GROUP a.s.

je významná zemědělsko-obchodní společnost s komplexním přístupem od pole až k odběrateli. Již od samého počátku své činnosti se firma věnovala aktivitám souvisejících s výrobou hnojiv, a to jak určených do sektoru Dům a zahrada, tak i s využitím v zemědělství. K významným aktivitám společnosti patří i dlouhodobá spolupráce s výzkumnými ústavy a zemědělskými univerzitami na řešení výzkumných úkolů a projektů v oblastech výživy a stimulace rostlin.

V současné době se společnost AGRA GROUP a.s. orientuje již výhradně na oblast zemědělství, přičemž na tuzemském trhu speciálních hnojiv a ostatních produktů určených k výživě a stimulaci rostlin patří mezi přední výrobce ….
Více na http://www.agra.cz


Logo_Briklis
BRIKLIS spol.s.r.o.

patří mezi tradiční, moderní a respektované evropské výrobce briketovacích lisů pro spalitelné odpady.  Mottem společnosti je: „Odpad je energií, odpad je surovinou“. Z jejich produkce pochází 3500 lisů, které pracují v průmyslu, zemědělství a v řemeslné výrobě. Kromě péče o tuzemské zákazníky vyváží 60 % produkce do více než 30 zemích světa. Nejvzdálenější místa, kde našly uplatnění jejich technologie, jsou v Brazílii, Indii a Mongolsku. Do výrobního sortimentu firmy patří kromě briketovacích lisů také lisy na dřevo, filtry, drtiče, sušárny pilin, sušárny štěpky, briketovací linky a lisy na kov….
Více na http://www.briklis.cz 


Logo_EcoFuel
EcoFuel Laboratories spol.s.r.o.

je biotechnologická společnost, která se zaměřila na celý řetězec výzkumu a využití mikroskopických řas pro produkci bioaktivních látek s vysokou přidanou hodnotou, krmiv a biopaliv, zahrnující izolaci nových produkčních kmenů řas, pokračuje vývojem nových typů fotobioreaktorů, výzkumem optimálních postupů kultivace řas a izolaci bioaktivních látek. Ty slouží pro vývoj účinných přírodních produktů pro farmaceutický, kosmetický a potravinářský průmysl, krmiva či biopaliva  3.generace, respektující udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí ….
Více na http://www.ecofuel.cz