Veřejná část Závěrečného oponentního řízení Centra kompetence BIORAF 

se uskuteční v úterý 17. prosince 2019 ve 14:00 hodin ve velké zasedací síni Ústavu chemických procesů AV ČR.

Na Závěrečné oponentní řízení bude navazovat Křest monografie projektu

BIOREFINING IN THE 21th CENTURY

za přítomnosti zástupců TA ČR.

Tato kniha shrnuje vybrané výsledky týkající se vývoje procesu výroby speciálních chemických látek souvisejících s biorafinací biomasy, včetně biologického odpadu pocházejícího ze zemědělství a výroby potravin. Reaguje tak na společensko-ekonomický problém nedostatku potravin v některých částech světa prostřednictvím multidisciplinárních přístupů a nejmodernějších technologií, které přispívají k vyšší efektivitě zemědělské produkce bez negativních dopadů na životní prostředí.

Multidisciplinární výzkum byl zaměřen na suchozemskou biomasu (rafinace rostlin rozpouštědly a superkritickou extrakcí), vodní biomasu (produkce a využití mikrořas), produkci bioplynu (separace metanu) a využití živočišného a potravinového odpadu na produkty s vysokou přidanou hodnotou (biorafinace kuřecího peří) a chrupavky nebo použité jedlé oleje).

Laboratorní experimenty byly dále ověřovány na pilotních zařízeních, jejichž „scale-up“  byl navržen na základě chemicko-inženýrských metod.

Výzkum přinesl významné poznatky pro budoucí vývoj v mnoha aspektech a oborech biologie, chemie, biochemie, chemického a procesního inženýrství, potravinářství a zemědělství. Cenné zkušenosti a znalosti byly shromážděny ve stovkách originálních vědeckých prací, konferenčních prezentacích a patentových přihláškách, včetně užitných vzorů.

Zasedání řídících orgánů Centra kompetence BIORAF dne 12.3.2019

V průběhu zasedání byly podrobně diskutovány cíle a výsledky, kterých má být v roce 2019 dosaženo pro jednotlivé pracovní balíčky.
Účastníci se detailně zabývali postupem řešení.