Zasedání řídících orgánů Centra kompetence BIORAF dne 12.3.2019

V průběhu zasedání byly podrobně diskutovány cíle a výsledky, kterých má být v roce 2019 dosaženo pro jednotlivé pracovní balíčky.
Účastníci se detailně zabývali postupem řešení.