Závěrečné oponentní řízení k projektu TE01020080 s názvem Centrum kompetence pro výzkum biorafinací.

Závěrečné oponentní řízení se koná dle § 13 odst. 4 zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Zasedání Oponentní komise proběhne dne 22. 06. 2020 od 10:00 hodin na adrese TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6.

Jednání komise se bude zabývat především otázkami, jak jsou naplněny cíle projektu, jakých výsledků/výstupů bylo dosaženo a jejich srovnání se schváleným návrhem projektu. Dále bude hodnotit jakým způsobem budou výsledky/výstupy projektu rozděleny mezi účastníky projektu, jak budou výsledky/výstupy implementovány, jak bude řešen marketing výsledku/výstupu.

Po skončení zasedání bude sděleno stanovisko komise a zároveň bude předán Protokol z jednání komise k Závěrečnému oponentnímu řízení projektu s výsledkem Závěrečného oponentního řízení.

 

V úterý 17.12.2019 proběhla úspěšně Veřejná část Závěrečného oponentního řízení Centra kompetence Bioraf za účasti zástupců TA ČR, řešitelů projektu a odborné veřejnosti. 

Řešitelé prezentovali výsledky jednotlivých pracovišť dosažené v rámci projektu, týkající se izolace a kultivace mikrořas a jiných mikroorganismů, zpracování řasové biomasy, biorafinace vyšších rostlin, pěstování biomasy, testování a izolace bioaktivních látek, zpracování živočišných odpadů, využití mikrobiální fermentace a enzymatické hydrolýzy pro přípravu biopolymerů a další témata, která byla diskutována. Fotografie z oponentního řízení naleznete ve Fotogalerii.

 

Křest monografie projektu

Po skončení Závěrečného oponentního řízení proběhnul Křest monografie BIOREFINING IN THE 21st CENTURY vydané v rámci projektu. Křtu monografie se ujala  předsedkyně Akademie věd České republiky paní Prof. RNDr.Eva Zažímalová, CSc. a přítomen byl rovněž pan Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc, rektor VŠCHT. Ve Fotogalerii jsou záběry z této události.

Monografie je dostupná v knihovně ÚCHP AV ČR.

 

Veřejná část Závěrečného oponentního řízení Centra kompetence BIORAF 

se uskuteční v úterý 17. prosince 2019 ve 14:00 hodin ve velké zasedací síni Ústavu chemických procesů AV ČR.

Na Závěrečné oponentní řízení bude navazovat Křest monografie projektu

BIOREFINING IN THE 21st CENTURY

za přítomnosti zástupců TA ČR.

Tato kniha shrnuje vybrané výsledky týkající se vývoje procesu výroby speciálních chemických látek souvisejících s biorafinací biomasy, včetně biologického odpadu pocházejícího ze zemědělství a výroby potravin. Reaguje tak na společensko-ekonomický problém nedostatku potravin v některých částech světa prostřednictvím multidisciplinárních přístupů a nejmodernějších technologií, které přispívají k vyšší efektivitě zemědělské produkce bez negativních dopadů na životní prostředí.

Multidisciplinární výzkum byl zaměřen na suchozemskou biomasu (rafinace rostlin rozpouštědly a superkritickou extrakcí), vodní biomasu (produkce a využití mikrořas), produkci bioplynu (separace metanu) a využití živočišného a potravinového odpadu na produkty s vysokou přidanou hodnotou (biorafinace kuřecího peří) a chrupavky nebo použité jedlé oleje).

Laboratorní experimenty byly dále ověřovány na pilotních zařízeních, jejichž „scale-up“  byl navržen na základě chemicko-inženýrských metod.

Výzkum přinesl významné poznatky pro budoucí vývoj v mnoha aspektech a oborech biologie, chemie, biochemie, chemického a procesního inženýrství, potravinářství a zemědělství. Cenné zkušenosti a znalosti byly shromážděny ve stovkách originálních vědeckých prací, konferenčních prezentacích a patentových přihláškách, včetně užitných vzorů.

Zasedání řídících orgánů Centra kompetence BIORAF dne 12.3.2019

V průběhu zasedání byly podrobně diskutovány cíle a výsledky, kterých má být v roce 2019 dosaženo pro jednotlivé pracovní balíčky.
Účastníci se detailně zabývali postupem řešení.