Rostlinný biostimulant na bázi hydrolyzátu z peří

 Pro stanovení biostimulačního účinku hydrolyzátu z peří byl sledován i jeho vliv na půdní houbová společenstva, zejména arbuskulárně mykorhizní houby.

  Aplikace hydrolyzátu významně snížila napadení ječmene listovou skvrnitostí způsobenou houbovým patogenem Pyrenophora teres f.sp. maculata.

  Repelentní účinek zbytkového materiálu po hydrolýze peří se projevil proti okusu spárkatou zvěří

 

∗  Enkapsulace biologicky účinných látek

Plodiny lze chránit pomocí esenciálních olejů s insekticidními a repelentními účinky. Problém je nízká perzistence účinku olejů vlivem jejich rychlé biodegradace. Enkapsulace esenciálních olejů výrazně zvyšuje perzistenci účinku

V rámci CK Bioraf byl vyvinut a testován nový přípravek na bázi enkapsulovaných esenciálních olejů proti poškození poupat řepky ozimé žírem blýskáčka (Meligethes aeneus)

Enkapsulace účinné látky v letech 2017-2019 zásadním způsobem snížila výskyt jedinců na květech řepky a to ještě 8 dní po aplikaci  a průkazně snižovala množství poškozených květů žírem blýskáčka o 55 %, což se projevilo průměrným nárůstem výnosu o 3,1 %. Perzistence účinnosti byla prodloužena do doby, kdy dospělci začali preferovat pyl z otevřených květů.