Zefektivnění pěstování máku a řepky pomocí peletizace osivaA

V letošním roce byly realizovány polní pokusy s formulací obalovací hmoty, která neinhibuje klíčení osiva zopakovány pro obě plodiny. Obalovací hmota byla v některých variantách obohacena o vybrané živiny a prospěšné mikroorganismy, které v předchozím výzkumu prokázaly pozitivní vliv na vývojové fáze klíčení a vzcházení u obou plodin. Byl sklizen a vyhodnocen maloparcelkový pokus na řepce, založený v r. 2017.

                   

A                                                                                          B

 

Snímky neobalovaného osiva máku (A) a osiva máku obalovaného a s přídavkem živinové složky (B).

                     

A                                                                                            B

Snímky neobalovaného osiva máku (A) a osiva máku obalovaného (B) s přídavkem živinové složky získané pomocí skenovacího elektronového mikroskopu v módu nízkého vakua.