Selekce řasových a sinicových kmenů a produkce biomasy pro biorafinaci

Bioprospekce perspektivních producentů polynenasycených mastných kyselin (viz obrázek) směřovala na testování dalších kmenů z extrémních lokalit, kde lze předpokládat organismy se zvláštními metabolickými procesy a produkující nové produkty. To lze očekávat např. u kryosestonních organismů, sněžných a psychrofilních řas. Zde jsme využili kmeny z naší sbírky kryofilních kmenů.

Životní cyklus kmene Bracteacoccus bullatus CCALA 1120 pod světelným mikroskopem, živý, 1-4 různé fáze životních cyklů, 5 – dospělé buňky s diferencovanými zoospóry a malými zaoblenými aplanospórami, 6 – vzácná hruškovitá dospělá buňka, 7-8 zoospory uvnitř buněčné stěny mateřských buněk, 9-10 zoospory, 11 – malé zaoblené aplanospory.

Testování  kultivace těchto kmenů ve větším objemu je možné na poloprovozní plošině ve skleníku, prakticky bez temperace, což by mohlo rozšířit kultivační sezónu, a tím vylepšit ekonomiku řasové biotechnologie.