Odpadní kuřecí peří a prachový odpad z čistíren peří přináší užitek rostlinám

Kyselou hydrolýzou proteinů a lipidů v odpadním kuřecím peří  je možné získat hydrolyzát s aminokyselinami, nízkomolekulárními proteiny a volnými mastnými kyselinami, využitelný jako stimulátor a ochranný prostředek rostlin.

 

 

 

 

 

 

 

Pilotní jednotka pro kyselou hydrolýzu s objemem 30 L.