Instalace a testování pilotního fotobioreaktoru (FBR3 Ecofuel) u bioplynové stanice Rabbit Trhový Štěpánov a v Suchohrdlech u Miloslavi. Obě plošiny byly testovány na možnost využití CO2 ze spalných zplodin z bioplynové stanice.

 

Za neoptimalizovaných podmínek byly výrobní náklady ve výši přibližně 2000 Kč/kg, Při využití spalných plynů z kogenerace jako alternativního zdroje CO2 (tedy prakticky zadarmo) poklesnou výrobní náklady na přibližně 1300 Kč/kg, další optimalizací (s vysokou růstovou rychlostí) se dají očekávat provozní náklady ve výši přibližně 460 Kč/kg.