• Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.
  ředitel emeritus ÚCHP AV ČR
 • Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
  Děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha
 • Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.
  předseda Akademie věd ČR
 • Ing. Ladislav Novák
  ředitel Svazu chemického průmyslu ČR
 • Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.
  místopředseda Vědecké rady AV ČR
 • Prof. Ing. František Kaštánek, DrSc.
  ředitel emeritus ÚCHP AV ČR