• Ředitel Centra
  Ing. Petr Kaštánek, Ph.D.
 • Vědecký ředitel Centra
  Ing. Olga Šolcová, DSc.
 • Zástupce ÚCHP
  Ing. Miroslav Punčochář, DSc.
 • Zástupce VŠCHT
  Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
 • Zástupce BÚ
  RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.
 • Zástupce Rabbit
  Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
 • Zástupce Agra
  Mgr. Jiří Kopenec
 • Zástupce Briklis
  Aleš Svátek
 • Zástuce EcoFuel
  Ing. Jiří Rott