Mikrořasy jsou stále častěji v centru pozornosti jako zdroj lipidů. Jednou z možností je jejich zpracování jako suroviny pro potravinářské či kosmetické produkty s obsahem Omega3 mastných kyselin. Ale olej se skrývá uvnitř buňky. Byly testovány různé možnosti jednoduchého a levného získání oleje narušením buňky. Přítomnost oleje v buňce (Chlorella vulgaris 256) potvrzuje na Obrázku 1 jasně žlutá barva (fluorescenční metoda pomocí Nile Red).

Obrázek 1
Mimo mikrovlnné energie a sonifikace byly úspěšně využity i jednoduché metody jako zmražení a var. Z buněk se těmito postupy uvolnil všechen olej.

Buňky před zmražením

Buňky po zmražení