Ročně podle statistik spotřebuje každý obyvatel České republiky 25 kg drůbežího masa, většinou kuřecího. To představuje jen čisté maso. Peří na kuřatech tvoří okolo 5% – 7% hmotnosti. Producentům drůbežího masa tak zůstává velké množství odpadu, a peří je odpad, který se likviduje poměrně obtížně. Samo o sobě se rozkládá velmi pomalu.
Co vlastně tvoří peří z hlediska je ho složení? Primární struktura keratinu je tvořena aminokyselinami spojenými peptidickou vazbou. Prostorově je struktura uspořádaná do tvaru β skládaného listu.

Struktura keratinu
Metoda na zpracování odpadního peří vyvinutá v rámci projektu je založena na principu tlakové hydrolýzy. Za zvýšeného tlaku se uvolní vazby mezi jednotlivými aminokyselinami a získá se tak roztok s obsahem aminokyselin, který se stává surovinou pro přípravu stimulačních prostředků pro růst rostlin a pro přípravu hnojiv.

Peří jako vstupní surovina

Autoklávová stanice

Hydrolyzát - směs aminokyselin